10 อันดับเมืองสีเขียวของโลก

Last updated: 2020-05-11  |  735 จำนวนผู้เข้าชม  | 

10 อันดับเมืองสีเขียวของโลก

 วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ได้ถูกตั้งให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือที่เราเรียกกันว่า Earth Day โดยในปี 2020 นี้ ก็จะถือครบรอบระยะเวลา 50 ปี ตั้งแต่มีการจัดตั้งวันคุ้มครองโลกมา ทาง Resonance Consultancy จึงได้มีการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก ที่มีปริมาณพื้นที่สีเขียวมากที่สุด

เอาไว้เตรียมพร้อมวางแผนการเดินทางหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 คลี่คลายค่ะ


การจัดอันดับมีการวัดผลจากองค์ประกอบหลาย ๆ ประการ ดังนี้

  • เปอร์เซ็นต์พื้นที่สีเขียว
  • เปอร์เซ็นต์ของพลังงานจำเป็นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
  • ได้จำนวนของประชากรที่ใช้รถโดยสารสาธารณะในการเดินทางไปทำงาน
  • ค่ามลพิษทางอากาศ
  • ปริมาณการใช้น้ำอุปโภคบริโภค
  • เมืองที่สามารถเดินเท้าไปมาได้อย่างสะดวก
  • จำนวนของตลาดทางการเกษตร

 

โดย 10 อันดับแรกที่ถูกจัดให้เป็นเมืองสีเขียวมากที่สุดในโลก ได้แก่

#1 VIENNA, AUSTRIA
#2 Munich, Germany
#3 BERLIN, GERMANY
#4 MADRID, SPAIN
#5 SaO PAULO, BRAZIL
#6 MANCHESTER, UNITED KINGDOM
#7 LISBON, PORTUGAL
#8 SINGAPORE
#9 AMSTERDAM, NETHERLANDS
#10 WASHINGTON, D.C., USA

Powered by MakeWebEasy.com