Pacific Leisure (Thailand) แจกตั๋วบินฟรีไป-กลับ 2 ที่นั่ง

Last updated: 2020-06-15  |  1085 Views  | 

Pacific Leisure (Thailand) แจกตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2 ที่นั่ง!

ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ 1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง จากสายการบิน Bangkok Airways

#เพียงทำตามกติกาด้านล่าง

1.       Like Page Pacific Leisure แปซิฟิค เลเช่อร์ - ประเทศไทย

2.       คอมเมนต์ใต้ภาพ “สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศที่อยากจะเดินทางหลังพ้น Covid พร้อมเหตุผล” และแท็กคนที่คุณอยากจะพาไปด้วย 1 คน พร้อมใส่ #PacificLeisureThailand

3.       Like & Share Post นี้เป็นสาธารณะ

#ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563  - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น.

ประกาศผลวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2563


เกณฑ์การตัดสิน

ทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่มียอดกดไลค์ความคิดเห็นมากที่สุด 1 ท่าน รับไปเลยรางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) จากสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น โดยมีบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปัจจุบันต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย

2.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่านสามารถใช้บัญชี Facebook ร่วมสนุกได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น หากพบว่ามีการใช้บัญชี Facebook มากกว่า 1 บัญชี จะถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัล

3.   ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกกรณี

4.   ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ การตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.   หากตรวจพบการทุจริตไม่ว่าจะกรณีใดๆ จะถือว่าเป็นโมฆะ และ ตัดสิทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมนี้เท่านั้น และจะถูกทำลายทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการรับรางวัล

7.   หากผู้โชคดีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในการรับรางวัล

8.   เมื่อร่วมกิจกรรมถือว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในกติกาของกิจกรรมนี้แล้ว

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.   ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันรับของรางวัล (สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ) ใน Inbox Facebook page  ภายในระยะเวลา 5 วัน หลังการประกาศผล

2.   ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือแจ้งความประสงค์ไม่รับรางวัลกับผู้ดูแลกิจกรรม ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปจะได้รับรางวัลแทน

หมายเหตุ

สำหรับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ทางผู้ดูแลกิจกรรมจะส่งมอบในรูปแบบ e-ticket ทางอีเมล

เงื่อนไขรายละเอียดของรางวัลตั๋วเครื่องบิน

1.       ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน Bangkok Airways ไปกลับภายในประเทศ เส้นทางกรุงเทพ -  เชียงใหม่ / เชียงราย / ลำปาง / สุโขทัย / ตราด / ภูเก็ต  / กระบี่ / สมุย

มูลค่าที่นั่งละ 1 รางวัล (2 ที่นั่ง)

2.       ช่วงเวลาการเดินทาง: ออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564

3.  สอบถามเส้นทาง ตารางเวลา และสำรองที่นั่งไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทางผ่านทาง บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด e-mail: services@plt.co.th

4.       ไม่สามารถใช้สำรองที่นั่งเพื่อเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง ทั้งนี้ดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการรับสำรองที่นั่งให้ถือเป็นที่สุด

5.       ของรางวัลทั้ง 2 ที่นั่งต้องเดินทางในเที่ยวบินเดียวกัน และต้องเดินทางพร้อมกัน

6.       ไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร 500 บาท/ที่นั่ง และค่าภาษีสนามบิน (ราคาขึ้นอยู่กับสนามบินปลายทาง) ค่าประกันภัย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ผู้โชคดีสามารถชำระโดยตรงกับสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส (อัตราภาษี และเงื่อนไข เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด โปรดตรวจสอบ ณ วันที่ทำการจอง)

7.    ของรางวัลไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้

8.       เมื่อทำการสำรองที่นั่งในระบบแล้ว ถ้ามีการยกเลิกภายหลังจำนวนโควตาบัตรโดยสารพิเศษนี้จะไม่สามารถคืนกลับได้

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้จัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกฎของสายการบินที่ให้บริการ

Powered by MakeWebEasy.com