ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แจกฟรีตั๋วไป-กลับในประเทศ 2 ที่นั่ง

Last updated: 2020-07-03  |  718 Views  | 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

จากกิจกรรม แปซิฟิค เลเช่อร์ ใจดี แจกฟรีตั๋วไป-กลับในประเทศ 2 ที่นั่ง

ผู้โชดดีที่ทำตามกติกา และมียอดกดถูกใจคอมเมนต์มากที่สุดได้แก่

 

"คุณ Jangkanda KP"

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ 


กติกาการรับรางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลกรุณาติดต่อกลับทาง Inbox แฟนเพจนี้เท่านั้น
พร้อมแจ้ง
1. ชื่อ-สกุลจริง
2. ที่อยู่ปัจจุบัน
3. เลขประจำตัวประชาชน
4. อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์

ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์

หมายเหตุ
แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลหากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในเวลาที่กำหนดไว้

#PacificLeisureThailand #แปซิฟิคเลเช่อร์ #BangkokAirways

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.   ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันรับของรางวัล (สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ) ใน Inbox Facebook page  ภายในระยะเวลา 5 วัน หลังการประกาศผล

2.   ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือแจ้งความประสงค์ไม่รับรางวัลกับผู้ดูแลกิจกรรม ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปจะได้รับรางวัลแทน

หมายเหตุ

สำหรับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ทางผู้ดูแลกิจกรรมจะส่งมอบในรูปแบบ e-ticket ทางอีเมล

เงื่อนไขรายละเอียดของรางวัลตั๋วเครื่องบิน

1.       ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน Bangkok Airways ไปกลับภายในประเทศ เส้นทางกรุงเทพ -  เชียงใหม่ / เชียงราย / ลำปาง / สุโขทัย / ตราด / ภูเก็ต  / กระบี่ / สมุย

มูลค่าที่นั่งละ 1 รางวัล (2 ที่นั่ง)

2.       ช่วงเวลาการเดินทาง: ออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564

3.  สอบถามเส้นทาง ตารางเวลา และสำรองที่นั่งไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทางผ่านทาง บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด e-mail: services@plt.co.th

4.       ไม่สามารถใช้สำรองที่นั่งเพื่อเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง ทั้งนี้ดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการรับสำรองที่นั่งให้ถือเป็นที่สุด

5.       ของรางวัลทั้ง 2 ที่นั่งต้องเดินทางในเที่ยวบินเดียวกัน และต้องเดินทางพร้อมกัน

6.       ไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร 500 บาท/ที่นั่ง และค่าภาษีสนามบิน (ราคาขึ้นอยู่กับสนามบินปลายทาง) ค่าประกันภัย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ผู้โชคดีสามารถชำระโดยตรงกับสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส (อัตราภาษี และเงื่อนไข เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด โปรดตรวจสอบ ณ วันที่ทำการจอง)

7.    ของรางวัลไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้

8.       เมื่อทำการสำรองที่นั่งในระบบแล้ว ถ้ามีการยกเลิกภายหลังจำนวนโควตาบัตรโดยสารพิเศษนี้จะไม่สามารถคืนกลับได้

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้จัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกฎของสายการบินที่ให้บริการ

Powered by MakeWebEasy.com