สมาชิกสมาคมและการรับรอง

 

แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว

หรือ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) 

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขสำหรับการบริการทางการท่องเที่ยวรูปใหม่

ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข 

 

image
BSP Agent: สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
เลขที่ 3530062-4
image
สมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA)
เลขที่ 5757
image
สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)
เลขที่ 036
image
สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
No. 00183
image
สนามบินมิวนิค
image
การท่องเที่ยวมิวนิค
image
การท่องเที่ยวมิวนิค
image
Zugspitze
image
Tallink Silja Line
Powered by MakeWebEasy.com