สมาชิกสมาคมและการรับรอง
BSP Agent: สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
เลขที่ 3530062-4
สมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA)
เลขที่ 5757
สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)
เลขที่ 036
สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
No. 00183
สนามบินมิวนิค
การท่องเที่ยวมิวนิค
การท่องเที่ยวมิวนิค
Zugspitze
Tallink Silja Line
Powered by MakeWebEasy.com