วีซ่าเชงเก้น

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น

ออสเตรียเบลเยียมสาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์
ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซ
ฮังการีไอซ์แลนด์อิตาลี
ลัตเวียลิทัวเนียลักเซมเบิร์ก
มอลตาเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์
โปแลนด์โปรตุเกสสโลวะเกีย
สโลวีเนียสเปนสวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์.ลิกเตนสไตน์ 

สนธิสัญญาซึ่งเป็นการนำข้อตกลงเชงเก้นมาปฏิบัติมีผลบังคับเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2538 ประเทศเชงเกนกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องได้รับวีซ่าร่วมซึ่งอนุญาตการเข้าสู่พื้นที่เชงเก้น ประเทศเชงเก้นได้บรรลุข้อตกลงซึ่งกันและกันเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าและแบบฟอร์มวีซ่าร่วม

การมีผลใช้ได้ของวีซ่าเชงเก้นหนึ่ง อาจจำกัดเพียงประเทศเดียว (เช่น เบลเยียม) หรือประเทศที่เฉพาะเจาะจงจำนวนหนึ่ง (เช่น เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และเบลเยี่ม)
ในกรณีดังกล่าว ผู้ถือวีซ่าสามารถเยี่ยมเยือนเฉพาะประเทศที่วีซ่าเชงเกนมีผลใช้ได้

วีซ่าเชงเก้น (ระยะสั้น/มากที่สุด 90 วัน ต่อ 180 วัน)

การยื่นใบคำขอต้องไม่เกินสามเดือน ก่อนการเริ่มต้นการเยี่ยมเยือนที่ตั้งใจไว้ ผู้ถือวีซ่าเพื่อการเข้าหลายครั้งสามารถยื่นใบคำขอก่อนการหมดอายุของวีซ่าซึ่งมีผลใช้ได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหกเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น
 
 
 
 

 

ติดต่อสอบถามทำวีซ่าเชงเก้น
 
                   
Powered by MakeWebEasy.com